Implementatie van het internationale systeem

Microsoft Dynamics NAV

Wij zijn de leider in internationale implementaties

Internationale ervaring

IT.integro implementeert met succes sinds vele jaren globale, multi-talige en multi-valuta implementatieprojecten voor landen over de gehele wereld. Wij hebben al meer dan 60 buitenlandse internationale projecten gerealiseerd in 47 landen! In onze dagelijkse werkzaamheden bieden wij ondersteuning aan meer dan 1.000 buitenlandse gebruikers van het systeem Microsoft Dynamics NAV. Wij hebben een sterk team van NAV specialisten die zich onderscheiden met brede kennis en veel ervaring.

MICROSOFT DYNAMICS NAV.
Kies voor een globale benadering van het bedrijfsleven.

INTERNATIONALE IMPLEMENTATIE VAN HET ERP-SYSTEEM

Met succes realiseren wij internationale projecten op het gebied van

Roll-out

Wij implementeren geïntegreerde multi-talige systemen en projecten zoals roll-out. Wij hebben kennis en ervaring op zowel de lokale markt als op de mondiale markt, waardoor wij voldoen aan de eisen van grote multi-filiaal bedrijven. De implementaties, type roll-out, bestaat uit het overbrengen van oplossingsmodellen (template), geïmplementeerd in een van de groepsondernemingen met betrekking tot de andere ondernemingen in het kader van de desbetreffende groep. Een sleutelrol met betrekking tot dit soort projecten (roll-out) wordt vervuld door kennis en ervaring waaraan wij geen gebrek hebben. Wij hebben implementaties gecoördineerd voor gerealiseerde projecten in 47 landen!

Add-ony

Wij implementeren gespecialiseerde, gepatenteerde oplossingen en geven de projecten know-how door. De ervaring die is opgedaan op de internationale markt heeft ons in staat gesteld tot het creëren van onder andere Master Data Management System (MDMS), dus eigenlijk een toevoeging voor het uitbreiden van de mogelijkheden van Microsoft Dynamics NAV, gecertificeerd door Microsoft.

Softwarelokalisatie

Zowel de leveranciers van zakelijke software als buitenlandse ondernemingen die ERP applicaties implementeren in Poolse ondernemingen staan voor de product lokalisatie uitdaging. Onze offerte voor softwarelokalisatie bevat vertalingen van gebruikersinterfaces, vertaling en compilatie van help-bestanden, vertaling van documenten en de verificatie van de overeenstemming met de software, beheer van terminologische en tekstbase, creëren en vertalen van marketingmaterialen met betrekking tot de gelokaliseerde producten.

GUIDE

ERP SYSTEM TO SUPPORT A GLOBAL BUSINESS

VOORDELEN

Groepsrapportage

vereenvoudiging van de procedures; automatiseren van het proces van het verzamelen van gegevens; diep inzicht in real-time financiële gegevens van de afdelingen (data mining); vereenvoudiging van de rapportage door de invoering van uniforme Profit & Loss op alle afdelingen

Beter beheer

vermindering van de voorraad in de groep; schaalvoordelen; verlaging van de implementatiekosten Microsoft Dynamics NAV, ondersteuning en toekomstige upgrade-oplossingen

Snellere informatiestroom

één formaat voor de uitwisseling van informatie tussen afdelingen, ongeacht verschillen in taal, valuta etc.

Verhoging van de winstgevendheid

vermindering van de voorraad in de groep; schaalvoordelen; het verlaging van de implementatiekosten Microsoft Dynamics NAV, ondersteuning en toekomstige upgrade-oplossingen

Eenvoud

harmonisatie van processen, data en functionaliteit; vereenvoudiging van de administratieve procedures

Effect van synergie

geharmoniseerde systemen zorgen voor meer

ERVARING TELT

WIJ HEBBEN 60 BUITENLANDSE IMPLEMENTATIES GEREALISEERD IN 47 LANDEN!

Hoe realiseren wij internationale implementaties?

Op dezelfde wijze als de implementatie van Microsoft Dynamics NAV in Polen zijn de projecten gebaseerd op een methodische aanpak. Internationale implementaties van een ERP-systeem vormen een specifieke groep. Omdat het gerealiseerd is op vele verschillende plaatsen, niet alleen verschillend op basis van de taal, maar tevens op basis van de werkwijze van de organisatie en de realisatie van interne processen, zijn er kennis en vaardigheden van anderen nodig dan in geval van een standaard implementatie.

Omdat wij goed de specificiteit van internationale implementaties kennen hebben wij een eigen methodiek ontwikkeld met de naam NAV Global Standardization and Roll-out Methodology (w afgekort NGSRM). Het doel van het project dat gebruik maakt van NGSRM is de begrotingsconsolidatie.

01

Fase 1. Strategie - Het bepalen van de doelstellingen van het project

Veel bedrijven zien de noodzaak voor het realiseren van het project met een Global Template. Echter pas na verloop van tijd ontstaat er een duidelijk project-concept. De strategie dient het proces te versnellen. De fase brengt duidelijke antwoorden op drie fundamentele gebieden:
  • doelstellingen van het project
  • hoofdvereisten
  • omvang van het project
02

Fase 2. Global Template - Voorbereiding van een globale oplossing

De fase begint met een grondige analyse van de eisen. Hierin worden processen, gegevens en de functionaliteit in twee groepen verdeeld: globaal en lokaal. Global Template is vervolgens gebouwd op basis van elementen die als globaal zijn gekwalificeerd. De producten van de fase zijn: BPML, SOPy, Strategie Groepsrapportage, Strategie migratie van gegevens, Processchema’s en nog veel meer.
03

Fase 3. Pilot - Implementatie in het eerste filiaal

Na de voorbereiding van het Global Template wordt de oplossing geïmplementeerd in de in de eerste afdeling. NGSRM levert aanwijzingen met betrekking tot de keuze van de juiste afdeling. Het doel van deze fase is het controleren van de aannames van Global Template.
04

Fase 4. Verificatie - Verbetering van de globale oplossing

Een korte fase die zich concentreert op de verzameling van ervaringen uit de pilot-implementatie. Het doel is te bepalen of de Global Template een modificatie vereist en een eventuele implementatie. Uit onze ervaringen blijkt dat in geval van projecten die zijn gebaseerd op Global Template alleen de eerste geactiveerde afdelingen verbeteringen melden met betrekking tot groepsoplossingen.
05

Fase 5. Global Rollout - Rollout oplossingen voor andere oplossingen

Na de modificatie van Global Template wordt de oplossing geïmplementeerd in de overige afdelingen. Tijdens de roll-out duurt het project en de bouw van een oplossing zeer kort in verhouding met de typische implementatie van het ERP-systeem. Deze beperken zich alleen tot lokale functionaliteiten die geen deel uitmaken van Global Template.

Wij realiseren internationale projecten voor:

TOP